Wybór menu

KRÓL Kredyty

77 442 51 70

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę!

U nas znajdziesz kredyt dla siebie!

Shadow

Czy moje dochody pozwolą na zaciągnięcie kredytu?

Akceptowane źródła dochodów:
-   umowa o pracę na czas nieokreślony (honorujemy dochody uzyskiwane w trakcie urlopu macierzyńskiego) – minimalny 3 miesięczny staż zatrudnienia w aktualnym miejscu pracy,
-    umowa o pracę na czas określony – minimalny 6 miesięczny okres zatrudnienia na podstawie aktualnej umowy o pracę i do końca trwania umowy pozostało nie mniej niż 8 miesięcy,
-    umowa o pracę na czas nieokreślony lub określony (okres obowiązywania jak wyżej) zawarta z zagranicznym pracodawcą,
-    kontrakt menadżerski lub inna umowa o podobnym charakterze tj. mianowanie, nominacje, powołanie,
-    działalność gospodarcza (książka przychodów i rozchodów, pełna księgowość, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) – wymagany minimalny 12 miesięczny okres prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskiwania dochodów,
-    emerytura, świadczenie przedemerytalne,
-    renta (o charakterze bezterminowym, niepodlegająca zawieszeniu, ograniczeniu czy cofnięciu)
-    umowa zlecenia/umowy o dzieło – świadczenie usług w ramach niniejszych umów od minimum 12 miesięcy (stały zakres świadczonych usług)
-    wynajem nieruchomości – wynajem tej samej nieruchomości przez co najmniej 12 ostatnich miesięcy. Okres obowiązywania umowy najmu nie może upływać wcześniej niż 3 miesiące po dacie złożenia wniosku kredytowego.
-    działalność rolnicza

Wysokość minimalnych dochodów pozwalających na uzyskanie zdolności kredytowej zależy od wielu elementów:
-    parametrów wnioskowanego kredytu (kwoty kredytu, okresu spłaty, oprocentowania),
-    ilości osób będących na utrzymaniu Wnioskodawcy,
-    miejsca zamieszkania Wnioskodawcy,
-    posiadanych obciążeń finansowych tj. zobowiązania kredytowe, alimenty,
-    historii w BIK,

Każdy z ww. czynników determinuje posiadanie lub brak zdolności kredytowej, dlatego też w celu rzetelnego ustalenia możliwości kredytowania zapraszam Państwa do kontaktu z odpowiednim doradcą.

<- Powrót do poprzedniej strony 

Wybrane nieruchomości z naszej oferty